Udsættelse, der ikke vedrører manglende betaling

Af andre gyldige årsager til ophævelse af et lejemål kan nævnes, hvis lejeren anvender lokalet til andet end det aftalte, hvis lejeren vanrøgter lokalet, hvis lejeren overlader lokalet til andre uden tilladelse eller hvis lejeren via eksempelvis støj, vold eller andet er til ulempe for ejendomme.

Så snart du som udlejer bliver opmærksom på en situation, der retfærdiggør ophævelse lejemålet skal du sende en advarsel til lejeren, hvor du angiver en frist til at rette op på situation, og at du i modsat fald agter at ophæve lejemålet.

Udsættelse, der ikke vedrører manglende betaling - Udlej dit lokale