Udsættelse af erhvervslejer

Føler man sig nødsaget til at skille sig af med sin lejer er der ikke længere tale om en opsigelse af lejemålet, men en ophævelse.

Den mest almindelige årsag til at udlejer ønsker at ophæve et lejemål er manglende betaling af leje, depositum eller andre udgifter i forbindelse med lejemålet.

I sådanne tilfælde skal du som udlejer efter seneste rettidige betalingsdag sende et påkrav på beløbet til lejeren. Af påkravet skal fremgå, at du som udlejer kan ophæve lejemålet såfremt den manglende betaling ikke er faldet inden for en angivet frist. Lejeren skal have minimum tre dage fra modtagelsen til at betale det skyldige beløb.

Når du som udlejer har ophævet et lejemål skal lejeren med det samme fraflytte lokalet.

Du er som udlejer berettiget til leje helt frem til fraflytningen. Er der aftalt en uopsigelighedsperiode skal lejeren betale lejen for hele perioden. Dog er du som udlejer berettiget til at forsøge at begrænse dit tab ved hurtigst muligt at genudleje lokalet og en evt. ny lejeindtægt fragår kravet mod den tidligere lejer.

Udsættelse af erhvervslejer - Udlej dit lokale