Opsigelse/uopsigelighed

Lejeren kan som udgangspunkt i erhvervslejeloven opsige lejemålet med tre måneders varsel. For udlejers vedkommende skal der dog særlige situationer til før det er muligt at opsige lejemålet over for lejeren – Eksempelvis hvis udlejeren selv vil overtage brugen af lokalet eller bygningen skal rives ned.

Vil du som udlejer selv overtage brugen af lokalet har du som udlejer et års opsigelse – Ellers er det tre måneder. Er lejerens virksomhed meget afhængig af lokalet kan der være endnu sværere opsigelsesvilkår for udlejeren.

Man kan ikke indgå en kontrakt med opsigelsesvilkår, der set fra lejerens side er dårligere.

Lejeren af lokalet har jf. erhvervslejeloven ret til erstatning for det tab, der lides i forbindelse med udlejerens opsigelse af lejemålet.

Med mindre der er tale om et erhvervsbeskyttet lejemål kan man aftale at, der ikke skal ydes erstatning ved udlejers opsigelse af lejemålet.

Der kan i kontrakten være aftalt en uopsigelighedsperiode for hhv. lejer og udlejers del.

Ønsker du at sætte lejeren ud af det lejede er der ikke længere tale om opsigelse, men ophævelse af lejemålet.

Opsigelse/uopsigelighed - Udlej dit lokale