Momsregistrering

Udlejer du erhvervslokaler er der en række forhold du skal være opmærksomme på i forhold til moms.

Det er frivilligt om du ønsker at momsregistrere din udlejningsvirksomhed, men der er en række konsekvenser du som udlejer skal være opmærksom på. Der kan ikke siges noget generelt om, hvorvidt det økonomisk er en god idé at lade udlejningsvirksomheden momsregistrere. Du bør derfor grundigt overveje og regne på de forskellige scenarier og evt. få en revisors rådgivning.

Er din udlejningsvirksomhed ikke momsregistreret skal du som udlejer ikke opkræve moms af lejeindtægten. Du kan dog samtidigt heller ikke fratrække momsen af udgifter til eksempelvis istandsættelse, reparationer osv. Der er dog enkelte udgifter, hvor der kan være tale om delvist fradrag.

Opkræver du moms af lejeindtægten uden at være momsregistreret kan du ende i en situation, hvor du vil blive nægtet fradrag for de omkostninger du derved fejlagtigt har ment har været fradragsberettigede.

Momsregistrering - Udlej dit lokale