Frivillig momsregistrering

Lader du din udlejningsvirksomhed momsregistrere skal du opkræve moms af lejeindtægten. Dog kan du samtidigt fratrække momsen på udgifter i forbindelse med udlejningen.

Lader du dig som udlejer frivilligt momsregistrere kan denne registrering tidligst ophæves igen efter to år.

Udlejer du ikke er erhvervslokaler, men bolig er der ikke mulighed for frivillig momsregistrering.

Frivillig momsregistrering - Udlej dit lokale