Erhvervslejemål

Erhvervslejeloven omfatter leje af lokaler, der udlejes eller fremlejes til andet end beboelse. Er der tale om kombineret bolig/erhvervsleje, hvor de to dele er beliggende i hver sin enhed gælder erhvervslejeloven for de lokaler, der ikke anvendes til beboelse.

Der er aftalefrihed ang. erhvervslejemål, hvilket betyder at udlejer og lejer med få undtagelser kan aftale, hvilke dele af erhvervslejeloven, der skal være gældende/ikke gældende. Det er dog vigtigt at have sig for øje, at hvis visse forhold ikke er nærmere specificerede i lejekontrakten gælder det, der er beskrevet i erhvervslejeloven, som du kan læse mere om her.

Erhvervslejemål - Udlej dit lokale