Afståelsesret

Afståelse af et lejemål betyder at der sker en ændring af den juridiske person på lejersiden i lejerkontrakten. Det kontraktuelle forhold mellem udlejer og den tidligere lejer ophører helt efter at afståelsen er foregået og den nye lejer indtræder fuldt ud ind i lejekontrakten, som som udgangspunkt fortsætter uændret. I lejekontrakten skrives blot at der nu er en ny lejer.

Som udgangspunkt har lejeren af et erhvervslokale jf. erhvervslejeloven afståelsesret til lokalet. Dvs. at lejeren har ret til  – via afståelsesretten – at lade en anden lejer fra samme branche overtage lejemålet under samme vilkår, som tidligere lejer har lejet lokalet under. Udlejer kan afvises anvendelsen af afståelsesretten,  såfremt den nye lejer eksempelvis har beviselig dårlig økonomi.

Det kan specificeres i kontrakten, at lejeren ikke har afståelsesret til lokalet.

Afståelsesret - Udlej dit lokale